Geerinckx & Callewaert, Geassocieerde notarissen te Aarschot

 

Geerinckx & Callewaert

Geassocieerde notarissen te Aarschot

In de context van "tarief successie" vindt u op notaris.be nog volgende 14 artikels.

1 Wat met de nalatenschap van een alleenstaande?

2 Erfbelasting in Vlaanderen

3 Hoe duur is erven in ons land
De graad van verwantschap. Het successietarief wordt in categorieën opgedeeld, op basis van de bloedverwantschap...

4 Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden
Inleidend...

5 Tarief voor broers of zussen en halfbroers en halfzussen
Ook hier bestaan er wezenlijke verschillen in de tariefberekening naargelang het gewest.

6 Tarief voor ooms, tantes en neven, nichten
Het oude federaal 'successierecht' (nu de ozgenaamde 'erfbelasting' voor Vlaanderen) kende...

7 Tarief voor vreemden
In deze categorie zitten alle verre erfgenamen en niet-familieleden, bijvoorbeeld vrienden die via testament...

8 Tarief vzw's en (private) stichtingen
Erflaters kunnen via een testament legaten vermaken aan vzw’s, bijvoorbeeld liefdadigheidsinstellingen,...

9 De Vlaamse splitting
Zijn de erfgenamen afstammelingen in rechte lijn, echtgenoten of samenwonenden? Dan wordt in Vlaanderen...

10 Uw gezinswoning en de fiscus in Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geniet sinds 2014, net zoals Vlaanderen, van een vrijstelling op de...

11 Uw gezinswoning en de fiscus in Wallonië
Ook Wallonië kent een aparte successiebelasting voor de gezinswoning. Voor de erfgenaam in de rechte...

12 Het familiebedrijf: gunstregeling onder voorwaarden
Als een ondernemer onverwacht sterft, is dat een zware klap voor het familiebedrijf. Vaak ontbreekt een...

13 Localisatiecriterium
Dit criterium bepaalt welke erfbelasting van toepassing is. Doorslaggevend is de plaats waar...

14 Hoe hoog zijn erfbelastingen in rechte lijn?
Het tarief van de erfbelastingen kan door elk gewest zelf bepaald worden. Sedert 1 januari...